140.057 => 600 SEL V12 / S 600

ЛЕГКОВ.А/М СЕДАН С УДЛИН.КОЛЕСН.БАЗОЙ
M: 120.980 120.982
GA: 722.362722.621